18 november 2016

WVN Consultancy sluit per 01 november een partnership met Zipconomy. ZiPconomy is de afgelopen 5 jaar uitgegroeid tot het leidende kennisplatform over de veranderingen en flexibilisering van organisaties en de markt voor zelfstandige interim professionals. Naast een actief blog en website met veel informatie voor zowel organisaties als zelfstandige professionals, organiseert ZiPconomy dialoogsessies en seminars.

ZiPconomy is voor WVN een logische samenwerkingspartner. Via en met ZiPconomy kunnen we onze kennis van externe inhuur verder delen met de markt. Wij verwijzen onze (potentiële) opdrachtgevers vaak naar de website van Zipconomy omdat het een site is waar er op een prettige, begrijpelijke manier informatie rondom externe inhuur gedeeld wordt. Juist omdat er rondom externe inhuur zoveel verandert, is het prettig om 1 platform te hebben waar je als specialist naar kunt verwijzen. Het voelde voor ons als een hele logische stap om daar zelf vanuit onze eigen expertise een inhoudelijke bijdrage aan te leveren. Als startschot van de samenwerking zijn wij geïnterviewd. Het interview is terug te lezen via http://www.zipconomy.nl/2016/11/recruitment-van-vast-en-de-inhuur-van-flex-volledig-integreren-tja-waarom-zou-je-het-niet-doen/.