visie

Vanuit onze ervaring bij opdrachtgevers zien wij dat het hoger onderwijs gebruik maakt van een grote flexibele schil. Ruim 28 procent van het werk wordt door extern ingehuurde medewerkers gedaan, denk hierbij aan uitzendkrachten en zzp’ers.

Hoe komt dit?

Het onderwijs binnen hogescholen dient naadloos aan te sluiten op het beroepsveld waarin studenten terecht komen na het volgen van de opleiding. Om dit te bereiken wordt veel kennis en expertise vanuit het bedrijfsleven ingezet. Daarnaast biedt een flexibele schil biedt voornamelijk voordelen voor het hoger onderwijs in termen van beperking van financiële risico’s en vergroting van de organisatorische flexibiliteit. Deze worden vooral nodig geacht vanwege fluctuaties in studentenaantallen en studiekeuzes en wisselende of onzekere inkomsten (projectfinanciering, onderzoekssubsidies, e.d.), maar ook onzekerheid rond deeltijdonderwijs en prestatiecontracten draagt bij aan de behoefte aan flexibele arbeid. Tijdelijke contracten worden daarnaast benut als selectie-instrument.

Voor onze klanten is het inzetten van flexibel personeel dus van strategisch belang. Maar hoe om te gaan met:

  • VAR problematiek?
  • Schijnzelfstandigheid?
  • Fiscale en juridische afhandeling?
  • Administratieve afhandeling
  • Dossiervorming
  • Aanbestedingsrecht

Het ontbreekt onze opdrachtgevers vaak aan grip op het inhuur proces. WVN Consultancy is de onafhankelijk specialist inzake de inhuur van externen binnen het onderwijs en biedt een daadkrachtige aanpak met pragmatische oplossingen waarmee uw organisatie grip krijgt op inhuur en behoudt.