Eind augustus zou er meer duidelijkheid moeten zijn over de status van de VAR webmodule, tot op heden is officiƫle berichtgeving over de webmodule uitgebleven.

 

Vandaag geeft PZO op haar website het volgende aan:

De invoering van de VAR-Webmodule stond op de planning voor 2015. Vanwege twijfels over de effectiviteit van het instrument, alsmede het interdepartementale ZZP overleg, zal eerst nader overleg worden gevoerd met PZO-ZZP, VNO-NCW en MKB-Nederland en andere organisaties alvorens te komen tot een definitieve invulling van deze maatregel.

Invoering van de webmodule lijkt dus te zijn uitgesteld, ookal omdat er in de miljoenennota veel aandacht is voor de ZZP’er maar er geen informatie wordt gegeven over de VAR webmodule. Het lijkt er sterk op dat er eerst uitgebreid onderzoek naar de positie van de ZZP’er in het algemeen wordt gedaan en dat er pas op basis van dit onderzoek een definitief besluit zal worden genomen over de VAR webmodule.

 

Dit betekent het zoveelste uitstel van de invoering van de VAR webmodule, betekend dit uitstel ook afstel?