Het ziet er naar uit dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 januari 2016 definitief wordt vervangen door een stelsel van modelcontracten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De Tweede Kamer heeft dit plan onlangs aangenomen.

Wiebes heeft zijn voorstel voor de nieuwe wet naar de Tweede Kamer gestuurd en die heeft met dit voorstel ingestemd.

Meer verantwoordelijkheid bij opdrachtgever
De nieuwe wet moet de VAR-systematiek vervangen door een stelsel van door de Belastingdienst goedgekeurde modelcontracten. Als uw onderneming met een zzp’er zo’n modelcontract sluit en ook daadwerkelijk in overeenstemming met het contract werkt, is uw onderneming gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen voor die zelfstandige. Doordat uw onderneming een grote rol heeft in de keuze en invulling van het contract, wordt uw verantwoordelijkheid voor het al dan niet afdragen van loonheffingen ook groter.

Het doel van de nieuwe wet is om schijnconstructies met zzp’ers aan te pakken. Op dit moment is maar moeilijk te controleren of een opdrachtnemer met een VAR-dga of VAR-wuo ook werkelijk een echte zelfstandige is. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 van kracht wordt.