Proces

icon-proces

Het inhuren van flexibele arbeidskrachten maakt bij onze opdrachtgevers geen onderdeel uit van het primaire proces. Vandaar misschien dat het proces rondom de inhuur van flexibele arbeidskrachten bij vele organisaties niet of niet optimaal is ingericht. Het in kaart brengen van de processen rondom externe inhuur is geen doel op zich, maar ondersteunt uiteindelijk de werkzaamheden die er uitgevoerd moeten worden zodat deze op een correct en zo efficiƫnt mogelijke wijze uitgevoerd kunnen worden volgens de vooraf opgestelde standaarden. Door onze opdrachtgever inzicht te geven in de op dat moment bestaande processen wordt het mogelijk om gezamenlijk de gewenste processen vorm te geven en te implementeren. Dit betreft doorgaans de processen die het werkgebied rondom de inhuur van flexibele arbeidskrachten beschrijven maar daarnaast ook de aansluitende werkprocessen, zoals bijvoorbeeld de aansluiting op de overige HRM-processen, eventuele onboardingsprocessen en processen welke de financiele afwikkeling van inkomende facturen binnen een organisatie beschrijven.

Het verkregen inzicht in processen brengt onze opdrachtgevers een proactief controlemiddel waarmee ze in staat zijn hun inhuur van flexibele arbeid te volgen en te sturen.