Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

WVN consultancy heeft op basis van een uitgebreide scan een advies geleverd voor de implementatie van een juiste toepassing van contractvormen. Één van de aanleidingen hiervoor was de wet DBA. Het betrof een analyse waarbij op basis van data inzicht is gegeven in de toegepaste contractvormen en bijbehorende risico’s. Daarbij zijn zowel algemene maatregelen als specifieke mitigerende maatregelen per contractvorm in kaart gebracht.


Related Projects