ABU

Wij hebben voor de ABU het projectmanagement verzorgd omtrent eigenrisicodragerschap ziektewet en hebben het ICT Café opgezet.

 

Omtrent het ERD ZW was veel dynamiek en onduidelijkheid, er waren meerdere wetswijzigingen in aantocht welke grote impact hadden op het ERD ZW en daarmee ook op de uitzendbranche. Het project behelsde de voorlichting naar de ABU leden over de op handen zijnde wijzigingen en daarmee ook het actie volgen van de concept wetten alsmede de impact van deze voorgenomen wetswijzigingen. Daarnaast is er actief overleg gevoerd met verzekeraars en UWV. Één van de uitkomsten hiervan is dat er een raamovereenkomst met 3 verzekeraars is gesloten voor de uitvoering en het verzekeren van het ERD ZW.

Het ABU ICR cafe is een kennisdelingsplatform, hiermee kunnen de ABU leden met elkaar kennis en vraagstukken delen op het gebied van ICT. enkele keren per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd met interessante sprekers over voor de uitzendbranche interessante thema’s.

 


Related Projects