Flexcenter

icon-flexcenter

Naast het adviseren bij specifieke vraagstukken is WVN Consultancy in staat om de kwaliteit van uw bestaande inhuurdesk te verbeteren. Hierbij bekijken we samen met u als opdrachtgever waar de mogelijke knelpunten in de dienstverlening zitten en leveren we op basis daarvan een aantal verbeterscenario’s op. 1 of meerdere consultants ondersteunen u graag bij het implementeren van uw hernieuwde inhuurdesk en bij het laten aansluiten daarvan binnen uw overige bedrijfsvoering. Binnen deze trajecten zij wij zowel in de leidinggevende als de uitvoerende rollen inzetbaar.

 

Bij onze 1e opdrachtgever mochten wij een totaal inhuurdeskconcept implementeren. Binnen een gekaderd project hebben we onze opdrachtgever het inzicht in en de regie op de externe inhuur gegeven. Belangrijke vragen tijdens de voorbereiding van de implementatie waren:

  • Hoe heeft de opdrachtgever inhuur op dit moment georganiseerd;
  • Hoe ziet de flexibele schil eruit over 5 jaar?
  • Hoe kan de inhuur van externen optimaal worden ingericht binnen deze organisatie?
  • Van welke type inhuur wordt er gebruik gemaakt?
  • Wat zijn passende contractvormen en templates?
  • Wat is er nodig om deze contractvormen in te kunnen zetten zonder dat de organisatie daarbij risico loopt?
  • Hoe krijg ik stakeholders op een juiste manier betrokken bij het inhuurproces?

 

Nadat we oplossingen gevonden hebben voor bovenstaande vraagstukken, leggen we de projectplanning en het plan van aanpak voor bij onze opdrachtgever.

 

Er bestaan vele manieren om het administratieve proces rondom uw externe inhuur te ondersteunen. Afhankelijk van het inhuurproces, uw sourcingstrategie, het aantal rollen dat er voorkomt in het inhuurproces, het aantal externe medewerkers dat u inhuurt op jaarbasis, de bijkomende spend en het aantal administratieve handelingen die u uit moet voeren om tot een inhuurcontract te komen zijn er diverse geschikte tools op de markt die u kunnen helpen om de administratieve last te minimaliseren en het risico dat u loopt met handmatig contractbeheer tot een minimum te beperken. Daarnaast levert een tool u een schat aan managementinformatie waarmee u nog proactiever kunt sturen op budgetten & compliancy. WVN is specialist op het gebied van tooling. Op basis van uw behoefte kunnen wij een pakketselectie uitvoeren en naadloos implementeren, al dan niet gelijktijdig met een eventuele implementatie van de inhuurdesk.