Deze week weer volop in de krant te lezen dat de Rijksoverheid (te) groot verbruiker is van externe inhuur. Zo blijkt uit een inventarisatie van het AD, die 148 overheidsorganisaties onder de loep nam. De uitgaven aan extern personeel stegen in twee jaar tijd met 19 procent, tot 2,4 miljard euro in 2016.

 

Flinke bedragen, waar we ons niet meer over verbazen maar haaks staan op de stelling die het Rijk zelf inneemt, namelijk: Flexwerk moet worden teruggedrongen.
De vakbonden sluiten zich daar bij aan door te stellen dat flexibel werk beperkt zou moeten worden tot piek en ziek. ,,Structureel werk moet door vaste krachten worden uitgevoerd”, zo zegt Zakaria Boufangacha van FNV.

 

Als het Rijk hier zelf al niet in slaagt, sterker nog het tegenovergestelde realiseert, hoe serieus kunnen we die stelling dan nemen? Is het niet simpelweg een kwestie van vraag en aanbod? We spreken dagelijks genoeg ZZP’ers die er bewust voor kiezen, op projectbasis, opdrachten uit te voeren. En mede de ervaringen binnen meerdere, diverse projecten maakt dat ze aantrekkelijk zijn voor de arbeidsmarkt.

 

Verklaringen zijn onder meer te vinden in het feit dat met name provincies en waterschappen steeds meer en grotere projecten uitvoeren waarvoor tijdelijk meer mensen nodig zijn. Anderzijds kan gesteld worden dat het werk van de overheid steeds complexer wordt en zij niet de kennis en competenties in huis heeft of in ieder geval niet de juiste werknemers aan kan trekken, zo stelt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg.

 

Het lijkt niet iets van de laatste jaren. Al sinds 1998 is het terugdringen van de inzet van externen een punt op de agenda. De rijksnorm bepaalt dat maximaal 10 procent van de personeelskosten naar externen mag gaan, wat vorig jaar met 3 procent is overschreden. Is het daarmee niet eens tijd om het fenomeen te onderkennen en hier anders op aan te sturen dan de afgelopen 20 jaar? Dat we niet op de platte percentages van 13 naar 10 procent drukken, maar inzichtelijk krijgen met welke reden(en) er extern wordt ingehuurd? Of daar een marktconform tarief voor betaald wordt? En of de rijksnorm die nu gesteld is nog wel van deze tijd is?