Compliancy

icon-juridisch

DBA problematiek? Schijnzelfstandigheid? Fiscale en juridische afhandeling van contracten en betalingen? Dit zijn vraagstukken waar vele organisatie tegenaan lopen. Voor Hogescholen zijn deze vraagstukken niet anders, misschien zelfs nog prangender. Als overheidsinstantie dienen ze hierin een voorbeeldfunctie te nemen. Iets dat met de huidige juridische en fiscale wet- en regelgeving nog een lastige opgave kan zijn. Binnen WVN Consultancy beschikken we over de domeinkennis die benodigd is om helderheid te scheppen in deze specifieke materie. Door middel van het opstellen van contracttemplates bijvoorbeeld, of het opstellen van een contractmatrix met daarin de vereisten waaraan uw externe medewerkers moeten voldoen zodat u als organisatie compliant bent. Ook leveren we desgewenst zgn. beslisdocumenten op waarmee u zelf in staat bent om de juiste contractvorm bij de desbetreffende situatie te kiezen.

 

terug