Nieuws Volg ons nieuws!

De wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Sinds 1 januari 2015 is de wet Werk en Zekerheid van kracht. Deze wet heeft invloed op arbeidskrachten in vaste en tijdelijke dienst maar zal ongetwijfeld de keuze om functies flexibel in te vullen beïnvloeden. We leggen hierna op hoofdlijnen uit wat er door de nieuwe wet gaat veranderen. In het algemeen kunnen er nu…

Read More

VAR verdwijnt toch niet

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) blijft een hoop papierwerk bespaard. De zogeheten VAR-verklaring blijft vooralsnog gewoon bestaan. De omstreden beoogde opvolger, de BGL, is door de Tweede Kamer op de lange baan geschoven en komt er mogelijk zelfs helemaal niet. De vrees was dat de BGL voor een enorme administratieve rompslomp zou zorgen. Daarom was het…

Read More

BGL gaat VAR vervangen, Oude wijn in nieuwe zakken?

Als het aan staatssecretaris Wiebes ligt gaat de VAR-verklaring verdwijnen en wordt deze met een nieuwe wet vervangen door de BGL, de Beschikking Geen Loonheffingen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door de Wet ‘invoering Beschikking geen loonheffingen’ zou de Belastingdienst het onderscheid tussen…

Read More

Ophef nieuwe VAR onterecht

De ophef onder zzp’ers over de nieuwe VAR is volgens de Belastingdienst onterecht. Op Twitter en Facebook maken zelfstandigen zich zorgen over de nieuwe regels rond de Verklaring Arbeidsrelatie. Met een VAR verklaren zelfstandigen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het afdragen van belastingen. Om schijnconstructies tegen te gaan wordt de wet nu veranderd en…

Read More