Geen categorie Volg ons nieuws!

Van project naar on-going concern: de ervaring vanuit de Haagse Hogeschool

Eind vorig jaar is het project van WVN consultancy bij de Haagse Hogeschool succesvol afgerond en opgeleverd. De implementatie van een inhuurdeskconcept, de selectie en implementatie van passende en ondersteunende VMS Tooling en uiteindelijk de integratie van vast & flex naar 1 centrale afdeling resourcing. Een heel erg mooi project wat alleen mogelijk was dankzij…

Read More

Uitstel handhaving DBA

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot in ieder geval 1 januari 2018 geen boete of naheffing als zij niet werken volgens de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden. Het kabinet gaat onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op…

Read More

VAR vanaf 01 januari 2016 definitief vervangen door Modelovereenkomst?

Het ziet er naar uit dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 januari 2016 definitief wordt vervangen door een stelsel van modelcontracten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De Tweede Kamer heeft dit plan onlangs aangenomen. Wiebes heeft zijn voorstel voor de nieuwe wet naar de Tweede Kamer gestuurd en die heeft met dit voorstel ingestemd….

Read More

Alternatief BGL en VAR naar Kamer

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft een alternatief gepresenteerd voor het eerdere voorstel voor de BGL ter vervanging van de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Wiebes (Financiën) heeft in een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL) aan de Tweede Kamer zijn alternatief toegelicht. Het alternatief houdt in dat opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers)…

Read More

Wet aanpak schijnconstructies van kracht

Tijdens de bespreking van het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies vorige week in de Tweede Kamer had minister Lodewijk Asscher al een grote meerderheid achter zich. Nu heeft de Kamer unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel. De wet gaat vanaf 1 juli 2015 in. Deze wet pakt uitbuiting aan van werknemers uit vooral Midden- en Oost-Europa. Zij worden…

Read More

VAR webmodule uitgesteld

Eind augustus zou er meer duidelijkheid moeten zijn over de status van de VAR webmodule, tot op heden is officiële berichtgeving over de webmodule uitgebleven.   Vandaag geeft PZO op haar website het volgende aan: De invoering van de VAR-Webmodule stond op de planning voor 2015. Vanwege twijfels over de effectiviteit van het instrument, alsmede…

Read More

Groei aantal ZZP’ers zet welvaartstaat onder druk

In de miljoenennota van 2014 is aandacht voor de ZZP’ers. Het kabinet gaat een breed, interdepartementaal onderzoek naar de ZZP’er laten uitvoeren. Dit onderzoek moet medio december gereed zijn.   Welke invloed heeft de groei van het aantal ZZP’ers op de welvaart, economische groei, de financiering van sociale voorzieningen en pensioenen? Vraagstukken waar dit onderzoek…

Read More

Veel animo voor pensioenregeling ZZP’ers

De interesse in een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen is groot. Meer dan de helft (60%) van de zzp’ers zegt (vrijwel) zeker deel te nemen aan de nieuwe regeling, waarvan 10% zeker. Veel animo voor pensioenregeling ZZP’ers Foto: StockXchng Dat blijkt uit onderzoek door inkomensverzekeraar Loyalis (onderdeel van APG). De enquête is gehouden onder 3.700 leden…

Read More