Volg ons nieuws!

Stap 2 van TTM: de Deep Dive

Veel mensen hebben tegenwoordig de mond vol van Total Talent Management. Maar van een integrale benadering is nog zelden sprake. Hoe kom je wel tot zo’n succesvolle totaalaanpak van al het talent in (en om) de organisatie? Een hogere medewerkertevredenheid. Méér en betere managementinformatie. Beter gebruik van de kennis en kunde van iedereen die voor…

Read More

GRIP OP HET INHUURPROCES VOORKOMT FRAUDE

Vorige week werd maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om als organisatie grip op het inhuurproces te hebben. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is tussen 2011 en 2016 voor € 200.000 opgelicht door een extern adviseur. De man diende facturen in die niet klopten.   Pas in maart dit jaar kwam…

Read More

Twijfel over rechtmatigheid van de DAS

Steeds meer en meer overheidsorganisaties maken gebruik van het Dynamisch Aankoop Systeem sinds dat de nieuwe aanbestedingswet een jaar geleden in werking is getreden. Echter wordt op het moment het gebruik van de DAS voor het inhuren van externen in twijfel getrokken.   Na het oordeel van de Rijksauditdienst, die vindt dat het Dynamisch Aankoop…

Read More

Van project naar on-going concern: de ervaring vanuit de Haagse Hogeschool

Eind vorig jaar is het project van WVN consultancy bij de Haagse Hogeschool succesvol afgerond en opgeleverd. De implementatie van een inhuurdeskconcept, de selectie en implementatie van passende en ondersteunende VMS Tooling en uiteindelijk de integratie van vast & flex naar 1 centrale afdeling resourcing. Een heel erg mooi project wat alleen mogelijk was dankzij…

Read More

Uitstel handhaving DBA

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot in ieder geval 1 januari 2018 geen boete of naheffing als zij niet werken volgens de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden. Het kabinet gaat onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op…

Read More

WVN sluit partnership met Zipconomy

18 november 2016 WVN Consultancy sluit per 01 november een partnership met Zipconomy. ZiPconomy is de afgelopen 5 jaar uitgegroeid tot het leidende kennisplatform over de veranderingen en flexibilisering van organisaties en de markt voor zelfstandige interim professionals. Naast een actief blog en website met veel informatie voor zowel organisaties als zelfstandige professionals, organiseert ZiPconomy…

Read More

VAR vanaf 01 januari 2016 definitief vervangen door Modelovereenkomst?

Het ziet er naar uit dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 januari 2016 definitief wordt vervangen door een stelsel van modelcontracten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De Tweede Kamer heeft dit plan onlangs aangenomen. Wiebes heeft zijn voorstel voor de nieuwe wet naar de Tweede Kamer gestuurd en die heeft met dit voorstel ingestemd….

Read More