Van geen enkel idee hebben wie je als bedrijf inhuurt naar een visie op het inzetten van personeel. Of het daarbij nou gaat om het tijdelijk of vast invullen van vacatures. Hoe maak je inzichtelijk wie er ingezet worden? Maar nog belangrijker, waarom worden ze ingezet? Welke specifieke kennis of expertise brengen ze mee en in welke frequentie is dit nodig? Dat het inzetten van personeel van strategisch belang is voor een organisatie is geen nieuws, maar hoe dit je dit slim en weloverwogen?


Vorige week werd het eerste uit een reeks van artikelen geplaatst over Total Talent Management. Gedurende deze reeks artikelen willen wij geïnteresseerden antwoord geven op bovenstaande vragen en informeren over de visie achter Total Talent Management. Tijdens de webinarweek van Zipconomy zal WVN Consultancy de toeschouwers meenemen in de stappen die er nodig zijn om te komen tot een succesvolle implementatie. Lees het volledige artikel op https://www.zipconomy.nl/2017/08/de-6-stappen-op-weg-naar-total-talent-management-stap-1-orde-in-de-chaos/


Aanmelden voor het webinar kan via https://www.werf-en.nl/webinarweek/aanmelden/